Dzień 19: Wnętrze kamiennej bramy prowadzącej do wsi Chharka Bhot