Dzień 17: buddyjskie czorteny w drodze z Dho Tarap do obozu pod przełęczą Jhyarkoi La