Dzień 15: Poranek w obozie za Tinje przywitał nas śniegiem, gradem i lodem (4242m)