Dzień 12: modlitwa uczniów na zakończenie zajęć w szkole - Khoman (4201m)