Dzień 11: Klucz żurawi w drodze do ciepłych krajów