Dzień 9: Fresk (odrestaurowany) przedstawiający Sitatapatrę (manifestacja bodhisattwy Awalokiteśwary) - w Kryształowym Klasztorze (Shey Gompa)