Dzień 8: Poranek w wysokim obozie pod Kang Ka - 4603m