Dzień 7: Marsz w górę rzeki Tuk Kyaksa Khola, w kierunku wysokiego obozu pod Kang La