Księżyc nad obozem

Ramlat Az Zamayim, Oman

Księżyc nad obozem