Dzień 23: Przygotowanie śniadania w ostatnim obozie