Dzień 22: w drodze do wsi Santa

Dystrykt Mustang, Nepal

Dzień 22: w drodze do wsi Santa