Dzień 19: Teren za wsią Chharka Bhot w kierunku przełęczy Newari La