Dzień 19: Wyjście ze wsi Chharka Bhot w kierunku przełęczy Newari La