Dzień 19: Buddyjskie czortney przed wejściem do Chharka Bhot