Dzień 18: Strome podejście pod przełęcz Jhyarkoi La 5427m