Dzień 18: Poranek w obozie pod przełęczą Jhyarkoi La