Dzień 18: Mroźny poranek w obozie pod przełęczą Jhyarkoi La