Dzień 16: Wejście do wsi Dho - największej w Dolinie Tarap (4088m)