Dzień 16: Samotny, rozpadający się czorten u wejścia do Doliny Tarap