Dzień 16: Widok na Dolinę Tarap z przełęczy Chhoila La North (5080m)