Dzień 11: Ostatnie prace polowe przed zimą w Saldang