Dzień 11: Murki modlitewne nieopodal Saldang Gompa