Dzień 11: Typowa widokówka z Upper Dolpo - dolpiańskie czorteny na tle pozbawionych roślinności gór - wieś Saldang.