Dzień 11: Zejście do Saldang - jednej z największych osad w regionie.