Dzień 11: Wieś Namgung (4390m), 700 metrów poniżej przełęczy Namgung La. Ostatnie prace polowe przed zimą.