Dzień 9: Automat modlitewny - drewniane łopatki młynka modlitewnego umieszczamy w strumieniu i mamy zapewnione błogosławieństwo 24/7