Dzień 9: buddyjskie sutry zapisane w języku tybetańskim - w Kryształowym Klasztorze (Shey Gompa)