Dzień 4: Pamiętaj - gdy mija cię karawana nigdy nie stój od strony rzeki lub urwiska...