Dzień 3: Jeszcze dużo kolorów, przyrody - później już tylko będzie skalna pustynia