Dzień 3: Niewielka wieś Chhepka. Mieliśmy tu dotrzeć 2 dnia, a ostatecznie zjedliśmy lunch dnia 3