Dzień 3: Ważna postać: nasz kucharz (od prawej) - w drodze do Chhepka