Dzień 2: Rzeka Suli Khola

Dystrykt Dolpa, Nepal

Dzień 2: Rzeka Suli Khola