Dzień 2: Jeden z naszych tragarzy w drodze do Kageni