Dzień 2: Kolejny punkt kontrolny - cenią tu sobie prywatność