Dzień 2: Jedna z ostatnich, hinduistycznych świątyń na szlaku. Dalej już tylko lamaizm i bon