Korytarz wyjściowy z platformy widokowej w Burj Khalifa